นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม D&A

(โปรดอ่านนโยบาย PD นี้อย่างละเอียด)

 

            นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม D&A อธิบายว่าเราเป็นใคร เรารวบรวมและใช้อะไร เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใด และวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล (“PD”) ที่เรารวบรวม (1) เมื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม D&A และที่เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ (2) ในหลักสูตรปกติของ D&A ธุรกิจแบบกลุ่ม เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ การจัดหางาน และ/หรืองานกิจกรรม การขาย กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

การอ้างอิงถึง “D&A Group” อาจตีความได้ว่าเป็นการอ้างถึงใดๆ และ/หรือทั้งหมด 1) สำนักกฎหมายเดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์, 2) บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด, 3) บริษัท บิสซิเนท การ์เดียน จำกัด, 4) บริษัท วิสดอม การ์เดียน จำกัด และ 5) บริษัท ดิจิทัล คอร์ปอเรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

 

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของคุณ เราได้จัดทำนโยบายนี้ภายใต้เกณฑ์ต่อไปนี้

 

 1. เราคือใคร

กลุ่ม D&A ประกอบด้วยบริษัทและบริษัทต่างๆ ที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 3 ข้างต้น ทั้งหมดเป็นบริษัทจำกัดของไทยและบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินคดี, ADR, ทรัพย์สินทางปัญญา, เรื่ององค์กร, การย้ายถิ่นฐานและการจ้างงาน, การวางแผนและคำแนะนำด้านภาษี และการจัดการซอฟต์แวร์ดิจิทัล เราให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในด้านบริการด้านกฎหมายและการให้คำปรึกษา รวมถึง e-book และสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและการสื่อสาร เราทุ่มเทเพื่อให้บริการของเราด้วยซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจในแต่ละวัน

 

 1. สิ่งที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล (“PD”) หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้โดยเฉพาะไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ไม่รวมข้อมูลของผู้เสียชีวิต

 

 1. เมื่อเรารวบรวม

เรารวบรวม PD ของคุณโดยตรงเมื่อคุณลงทะเบียน สั่งซื้อ สมัครสมาชิก หรือเมื่อคุณใช้บริการใด ๆ ของเรา ปรึกษากับทีมงานของเรา หรือสื่อสารกับเราด้วยวิธีการใดๆ เรายังอาจรวบรวม PD ของคุณเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมของเราหรือผ่านสื่อต่าง ๆ หรือการประชุมเสมือนอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสัมมนาทางเว็บ การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การสมัครงาน ฯลฯ และ PD ของคุณที่เราได้มานั้นเป็นไปโดยสมัครใจทั้งหมด ได้รับความยินยอมจากคุณ สำหรับความล้มเหลวในการจัดหา PD ของคุณ บริการของเราจะไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้ หากคุณส่งอีเมลใดๆ ให้กับกลุ่ม D&A คุณควรทราบว่า PD ใดๆ ที่ให้ไว้ในอีเมลอาจไม่ปลอดภัยหรือเข้ารหัส ดังนั้นผู้อื่นจึงอาจใช้ได้

 

 1. ที่เรารวบรวม

4.1  เรารวบรวม PD โดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของเรา รวมทั้งจากอีเมลทั่วไปและที่จุดติดต่อและการประชุมที่ให้บริการทุกแห่ง

4.2  เราอาจรวบรวม PD จากบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อนร่วมงาน องค์กร หรือสถาบันที่เป็นมืออาชีพของเรา

 

 1. วิธีใช้

5.1  เราอาจใช้ PD ที่เรารวบรวมเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่จำเป็น ส่งจดหมายข่าวทางอีเมลและการแจ้งเตือน ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและการตลาด และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ในผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราและสอดคล้องกับนโยบาย PD นี้

5.2  เราอาจแบ่งปัน PD ของคุณกับบุคคลที่สามประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบาย PD นี้

 • ผู้ให้บริการ: บางครั้งเราจำเป็นต้องแบ่งปัน PD ของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราซึ่งให้และสนับสนุนบริการเฉพาะและ/หรือหน้าที่ทางธุรกิจ
 • ตัวแทนโฆษณา: เราอาจรักษาเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามและการแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และอาจแบ่งปัน PD ของคุณกับพวกเขาเพื่อจุดประสงค์นี้

 

 1. ทางเลือกของคุณ/วิธียกเลิก
 • อีเมล์ :
  • ลิงก์การเลือกไม่รับ: ผู้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอาจเลือกไม่รับลิงก์ได้ตลอดเวลา หากต้องการยกเลิกการรับอีเมล ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครซึ่งอยู่ด้านล่างของการอัปเดตบริการ จดหมายข่าว หรืออีเมลส่งเสริมการขายแต่ละฉบับ หรือส่งอีเมลคำขอของคุณไปที่บริษัท ดิจิทัล คอร์ปอเรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
  •  จดหมายข่าวทางอีเมล: คุณสามารถดู เปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตการสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไปที่การสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์: D&A Group จะรวบรวม PD ที่อยู่ทางไปรษณีย์จากคุณ เพื่อให้ D&A Group สามารถดำเนินการสมัครรับข้อมูลและคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณส่ง และเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของ D&A Group ที่คุณอาจสนใจ
 • การแจ้งเตือนแบบพุช: หากคุณใช้แอพมือถือของเรา เราอาจถามว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนแบบพุชหรือไม่ เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลอัปเดต การสื่อสาร และข้อความอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คุณ

 

 1. สิทธิในการเข้าถึง

            คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรืออัปเดต PD ที่คุณให้ไว้กับ D&A Group ได้ตลอดเวลา คุณสามารถทำสัญญากับเราได้ตลอดเวลาโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในสัญญาเราในข้อ 12 ด้านล่าง

 

 1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

            D&A Group จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบาย PD ของเว็บไซต์ที่อาจเชื่อมโยง

 

 1. เด็ก

            บริการของเรามุ่งเป้าไปที่ผู้ชมทั่วไปและไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากที่ทราบว่าใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบ PD ของบุคคลนั้นออกจากระบบของเรา

 

 1. 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย PD นี้

            ในบางครั้ง กลุ่ม D&A อาจปรับปรุงนโยบาย PD โดยส่งการแจ้งเตือนถึงคุณโดยตรง หรือโดยการโพสต์นโยบาย PD เวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์และบริการของเรา

 

 1. การจำกัดความรับผิด/ข้อพิพาททางเลือก การแก้ไข อนุญาโตตุลาการ และกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ

          เมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการใดๆ ของ D&A Group ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ PD จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบาย PD นี้จะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายและการระงับข้อพิพาททางเลือกภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

 1. ติดต่อ

           สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง

สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9

942/142-3 ถ.พระราม 4

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

โทร (66) 2233-0055
อีเมล dej-udom@dejudom.com

 

โดยปราศจากอคติ แนวทางและข้อมูลข้างต้นพร้อมสำหรับการแบ่งปันข้อกังวลของเรารวมทั้งของคุณเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ของไทย จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา หรือความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย PDPA ของเรา          

 

 

9 มกราคม 2564